คุยเฟื่องเรื่องโอสถ ตอน น้องเฟื่องสอนภาษาจีนคำว่า
"ซานเปียนหวาน"